Czego powinna uczyć współczesna szkoła?

5
(1)

Zmieniają się czasy, a tym samym zmienia się system nauczania, a szkoła powinna podążać za tymi zmianami. Uczniowie coraz częściej korzystają z Internetu, używają urządzeń mobilnych. Stąd w wielu szkołach podczas zajęć wykorzystuje się narzędzia multimedialne oraz proponuje się znalezienie informacji w Internecie.

Tablice multimedialne pozwalają nauczycielowi na wskazywanie uczniom istotnych informacji bez używania kredy i flamastra. Kolejne elementy wyświetlają się dzięki systemowi dotykowemu. Zmiany kolejnych haseł, kolory i grafiki są dla odbiorców bardziej atrakcyjne. Do tego nauczyciele mogą przesyłać fragmenty przygotowanych wcześniej materiałów uczniom, w ten sposób ograniczając dyktowanie kolejnych notatek.

Podczas lekcji nauczyciele pokazują uczniom, jak korzystać ze słowników i encyklopedii, które znajdują się w sali, jednak do ich obowiązku należy również nauka posługiwania się tymi samymi formami publikacji, tylko w formie elektronicznej.

Ciekawym rozwiązaniem są platformy elektroniczne, gdzie uczniowie mogą wykonywać zadania zlecone przez nauczyciela. Sprawdzają swoją wiedzę i umiejętności nie tylko przed egzaminem, ale w codziennym utrwalaniu przerobionego materiału. Do tego dochodzi jeszcze dziennik elektroniczny, który uzupełniają nauczyciele, a rodzice i uczniowie poprzez zalogowanie się do systemu mają dostęp do ocen. Dzieci mogą komunikować się z wybranym nauczycielem w formie mailowej. Ułatwia im to porozumienie, np. umówienie się na poprawę sprawdzianu lub pierwsze podejście do testu, który już się odbył. Rodzice również mają możliwość wysyłania e-maili do nauczycieli i odwrotnie. Platforma jest bardzo wygodna, szczególnie dla rodziców, ponieważ na bieżąco mogą śledzić obecność uczniów w szkole, postępy oraz tematykę zajęć. Dzieciom, które chorują, również przydaje się dostęp do elektronicznego dziennika – sprawdzają, co było realizowane na lekcjach, dowiadują się, jaka jest praca domowa.

Kolejnym ważnym aspektem jest dostosowywanie treści nauczania z duchem czasu. Dzieci przecież nie będą chciały czytać lektur, które kilkanaście lat temu sprawiały frajdę uczniom. Z pewnością to, co ich otacza jest dla nich interesujące. Jeśli są książki, które akurat wiodą prym na rynku czytelniczym, warto niektóre omówić podczas zajęć. Uczniowie z pewnością docenią takie zachowanie ze strony nauczyciela. Treści dostosowane do obecnych czasów są o wiele łatwiej przyswajane. Należy to zatem wykorzystywać na wielu wykładanych przedmiotach. W przypadku języka polskiego, to współczesne lektury, ale również zwracanie uwagi na język i sformułowania, które pojawiają się w ostatnim czasie. Podczas omawiania tekstu literackiego dzieci powinny skupiać się na wyrażaniu własnych myśli i poszukiwania swojego zdania, a nie bazując na kluczach odpowiedzi. W czasie lekcji matematyki nauczyciel może odnosić się podczas obliczeń do wykonania różnych czynności, na geografii o miejscach ciekawych, ale również o katastrofie ekologicznej oraz o samym wprowadzaniu ekologii do życia w szkole, w domu.

Jak oceniasz artykuł?

5 / 5. 1

Dodaj komentarz